1. JHS

Certifikáty

Pracujeme v systému managementu jakosti certifikovaném dle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálním systému certifikovaném dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a systému managmentu BOZP certifikovaném dle ČSN ISO 45001:2018.

POLI​TIKA IMS

politika IMS: QMS, EMS, BOZP

CERTIFIKÁT 
EMS-593-2022

potvrzující zavedení a shodu systému environmentálního managementu

CERTIFIKÁT 

BOZP-308-2023

potvrzující zavedení a shodu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

CERTIFIKÁT 

QMS-1154-2022

potvrzující zavedení a shodu systému managementu kvality