Změna názvu společnosti na 1.JHS s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností k 20. dubna 2023 došlo ke změně názvu společnosti 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.


Nový název společnosti: 1.JHS s.r.o.


Ostatní údaje Společnosti (jako jsou sídlo společnosti, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.


Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a našimi obchodními partnery a klienty však musí být od uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem.

Proto si Vás dovolujeme zdvořile požádat, abyste od 20. dubna 2023 používali při komunikaci s naší společností výhradně nový obchodní název 1.JHS s.r.o.


Předem děkujeme