Certifikát BOZP-271-2020

potvrzující zavedení a shodu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci