Certifikát BOZP-226-2017

potvrzující zavedení a shodu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci